20 paź

Konkurs Plastyczny !!!

 

KONKURS PLASTYCZNY
„Miś Uszatek Ci powie, jak należy dbać o zdrowie „

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole nr 315 w Warszawie,

ul. Grzeszczyka 2

 

2. Koordynator konkursu: Katarzyna Łukasik, Agata Kępka

 

3. Cele konkursu:
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków.
• Nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności.
• Doskonalenie sprawności manualnej.

 

4. Regulamin konkursu:

 

• Temat konkursu: ” Miś Uszatek Ci powie, jak należy dbać o zdrowie „

 

• Czas trwania konkursu: od 25.10.2020 r. do 20.11.2020 r.

 

• Uczestnicy konkursu: wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 315

 

• Wymagania techniczne: forma i technika prac jest dowolna – im ciekawszy pomysł, tym lepiej.

 

• Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę z tyłu pracy drukowanymi literami: Imię i nazwisko oraz grupa I , II , III , IV lub V

 

 

• Kryteria oceny: Zgodność z tematem, Oryginalność i pomysłowość, Estetyka i staranność wykonania pracy.

 

Termin składania prac: do 20.11.2020 r. u wychowawców grup.
Rozstrzygnięcie konkursu: 26.11.2020 r. g 9:30
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

 

Uwagi końcowe:
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
Regulamin konkursu można znaleźć również na stronie internetowej przedszkola.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają nauczycielki

gr III Katarzyna Łukasik i Agata Kępka

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie