31 mar

Czyż wiosna nie jest piękna?

 

banner_ramowyrozkladdnia2

Drodzy Rodzice!

 

Czyż wiosna nie jest piękna?

My również cieszymy nią oczy.

 

Chcemy jednak aby bardziej zagościła w naszym przedszkolu. Bardzo prosimy Państwa o pomoc z założeniu naszego przedszkolnego kwiatowego ogródka. Sprawicie Państwo, że otoczenie naszego przedszkola będzie weselsze, bardziej kolorowe, a dzieci poznają różne gatunki roślin i krzewów. Przyjmiemy każdą sztukę, ze sklepu, ogrodu lub działki. Czekamy na kwiaty, krzewinki. Bardzo liczymy na Państwa pomoc.

 

Dyrektor i pracownicy
Przedszkola nr 315

12 mar

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych 2014/2015

banner_rekrutacja20142015

 

 

Uwaga Rodzice!

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami i dokumentami poświadczającymi dane zawarte we wniosku, proszę składać do dyrektora przedszkola w dniach 12 – 26 marca 2014:

 

PONIEDZIAŁKI – w godz. 10:00 – 11:00

 

WTORKI – w godz. 15:30 – 17:00

 

CZWARTKI – w godz. 10:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:00

 

Dyrektor Przedzkola 315

Hanna Warmińska

07 mar

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

banner_rekrutacja20142015

 

Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne dzieci na rok szkolny 2014/2015:

 

1. 27 lutego 2014 r. – powołanie komisji rekrutacyjnej.

 

2. 12 marca – 7 kwietnia 2014 r. – weryfikacja i zatwierdzania wniosków i załączonych dokumentów.

 

3. 7 kwietnia 2014 r. – przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola zakończenie weryfikacji wniosków.

 

4. 7 – 9 kwietnia 2014 r. – komisja ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć (tzw. szeregowanie konfliktów).

 

5. 10 kwietnia 2014 r. – przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć.

 

6. 28 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

7. 9 maja 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

8. 9 maja – 6 czerwca 2014 r. – udział komisji w procedurze odwoławczej- sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka.

 

 

Pełna treść zarządzenia została umieszczona na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz do pobrania tutaj.

 

ikona_statut

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie