15 maj

Ważne Informacje !

 

Szanowni Państwo

 

Od poniedziałku 18 maja br. planowane jest otwarcie przedszkola. Wszyscy powoli staramy się wrócić do normalności.Naszym zadaniem jest objąć opieką dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy w siedzibie pracodawcy i powierzą nam swoje pociechy. Nadal obowiązuje stan pandemii COVID-19, wszyscy jesteśmy zagrożeni zarażeniem się wirusem. Mimo luzowanych obostrzeń wciąż wszystkich nas obowiązują zasady bezpieczeństwa, które muszą stać się podstawą nowej codzienności życia.

 

Przedszkole jest miejscem publicznym, w którym gromadzą się dzieci i osoby dorosłe. Pomimo zachowania wszelkich rygorów sanitarnych jest miejscem, w którym mamy do czynienia z wieloma bakteriami i wirusami. Łatwo zarazić się tu nie tylko groźnym wirusem.

 

Pobyt dziecka w przedszkolu będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. W trosce o dobro naszych dzieci będziemy przyjmować tylko dzieci zdrowe, bez oznak jakiejkolwiek infekcji. Wyznaczone będą godziny przyprowadzania dzieci do grup (dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać. Dzieci nie będą mogły przynosić żadnych zabawek i innych przedmiotów. Każdemu będzie mierzona temperatura. Nie będzie mycia zębów, ani zajęć dodatkowych. W salach będzie znacznie mniejsza liczba zabawek, zostaną tylko te, które jesteśmy w stanie na bieżąco dezynfekować. Każde dziecko będzie miało swoje kredki, kartki. Zabawy będą organizowane w ten sposób, aby było jak najmniej kontaktów (nie wiemy, czy uda się to zrobić). Personel będzie wyposażony w odzież ochronną (fartuchy, maski, przyłbice, rękawiczki). W placówce będzie stworzona izolatka, z której mam nadzieję nie będziemy musieli korzystać. To tylko niektóre z wprowadzonych zmian.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników, a także rodzin naszych Przedszkolaków, Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad funkcjonowania placówki w okresie epidemii oraz wszelkich procedur wprowadzonych zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i zarządzeniami dyrektora przedszkola.

 

 Zapraszamy do zakładki

„PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII”,

aby zapoznać się  z dokumentacją

dotyczącą organizacji pracy przedszkola od 18.05.2020.

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia, ankiety, podpisanie

i przesłanie skanem na adres mailowy przedszkola:

p315@edu.um.warszawa.pl

lub dostarczenie osobiście do placówki.

 

Dyrektor Przedszkola 315
Hanna Warmińska

12 maj

Wakacje !

 

Drodzy Rodzice !

 

Informujemy Państwa, że Przedszkole 315 pracuje w okresie wakacji w dniach 1.07.2020 – 11.08.2020 r. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które były naszymi przedszkolakami dotychczas. Oczywiście forma działania przedszkola uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego i wytycznych GIS, o których jesteśmy informowani na bieżąco.

 

Dyrektor Przedszkola 315

Hanna Warmińska

06 maj

Informacje !!!

 

SZANOWNI RODZICE

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki

do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 informujemy,

że zajęcia w Przedszkolu nr 315 zostały zawieszone w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

 

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego przedszkola rozpoczną pracę od 18 maja.

 

Aktualnie zbieramy deklaracje (drogą emailową) uczęszczania lub „nie” dziecka do przedszkola od 18 maja. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila proszę o pilny kontakt telefoniczny z przedszkolem.

03 maj

Ważne !

 

Informacja dla rodziców

dotycząca  funkcjonowania przedszkola

 

 

W związku ze zniesieniem przez rząd, obostrzeń

w funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli,

informujemy, że ostateczną decyzję o otwarciu

placówek oświatowych podejmuje

organ prowadzący przedszkole.

 

O terminie otwarcia przedszkoli na terenie

m. st. Warszawy, poinformujemy Państwa niezwłocznie

po otrzymaniu takiej informacji,

poprzez stronę internetową przedszkola.

 

 

Poniżej podajemy linki zwierające stanowisko Urzędu Miasta

oraz list Prezydenta Warszawy do rodziców:

 

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zamkni-te-obki-przedszkola-o-rodki-kultury-i-sportu

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/bezpieczenstwo/22220-list-prezydenta-mst-warszawy-do-rodzicow-przedszkolakow

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie