20 paź

Konkurs Plastyczny !!!

 

KONKURS PLASTYCZNY
„Miś Uszatek Ci powie, jak należy dbać o zdrowie „

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole nr 315 w Warszawie,

ul. Grzeszczyka 2

 

2. Koordynator konkursu: Katarzyna Łukasik, Agata Kępka

 

3. Cele konkursu:
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków.
• Nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności.
• Doskonalenie sprawności manualnej.

 

4. Regulamin konkursu:

 

• Temat konkursu: ” Miś Uszatek Ci powie, jak należy dbać o zdrowie „

 

• Czas trwania konkursu: od 25.10.2020 r. do 20.11.2020 r.

 

• Uczestnicy konkursu: wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 315

 

• Wymagania techniczne: forma i technika prac jest dowolna – im ciekawszy pomysł, tym lepiej.

 

• Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę z tyłu pracy drukowanymi literami: Imię i nazwisko oraz grupa I , II , III , IV lub V

 

 

• Kryteria oceny: Zgodność z tematem, Oryginalność i pomysłowość, Estetyka i staranność wykonania pracy.

 

Termin składania prac: do 20.11.2020 r. u wychowawców grup.
Rozstrzygnięcie konkursu: 26.11.2020 r. g 9:30
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

 

Uwagi końcowe:
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
Regulamin konkursu można znaleźć również na stronie internetowej przedszkola.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają nauczycielki

gr III Katarzyna Łukasik i Agata Kępka

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

06 paź

Próbna ewakuacja !!!

 

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 06.10.2020r. o godz. 10:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola.

 

Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

 

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste.

 

Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 2 min.5 sek.

 

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie