Szanowni Rodzice !

 

Informujemy Państwa, że Przedszkole 315 pracuje w okresie wakacji

w dniach 16.08.2022 – 31.08.2022 r.

 

 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 19 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.


Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
 

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.
 

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
 

od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

30 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
 

Zapisy na wolne miejsca
 

31 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 

od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
 

od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
 

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
 

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

Poniżej publikujemy linki, pod którymi znajdują się terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

 

 

Załączniki :

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy dyżurów- Przedszkola – wakacje 2022

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy dyżurów- Odziały Pzedszkolne- wakacje 2022

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy dyżurów w odddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych SPECJALNYCH- wakacje 2022

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18340117/Terminy dyżurów przedszkoli SPECJALNYCH – wakacje 2022

 

 

O terminie zapisów na dyżury poinformujemy Państwa po otrzymaniu informacji z Biura Edukacji.

 

 

Dyrektor Przedszkola 315

Hanna Warmińska


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print