Godziny pracy: 8.00 – 15.00

 

Nauczycielki:

dyr. Hanna Warmińska

Beata Małczak

Katarzyna Łukasik

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Październik 2020

 

 

TEMATYKA:

 

1. Idzie jesień przez świat
2. Jesienna przyroda
3. Koszyk Pani Jesieni
4. Skarby jesieni

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

 

• poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości ;
• umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
• uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
• wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
• nabieranie sprawności motoryki małej;
• rozumienie pojęć mały, duży;
• kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
• wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
• zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
• wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
• ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
• poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
• rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
• kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
• poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
• nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
• czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
• zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
• nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
• wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
• nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
• poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
• uwrażliwianie na muzykę;
• konstruowanie sylwet ptaków;
• kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu;
• odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
• uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
• określenie zasad zdrowego odżywiania;
• poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
• zapoznanie się z wyglądem dyni;
• kształtowanie umiejętności opisywania go słowami;
• kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
• dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
• stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
• muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
• kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej;
• łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
• tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
• wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
• rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
• kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
• wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
• zdobywanie wiadomości o kapuście;
• tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi;
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
• umiejętność nazywania produktów spożywczych;
• rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
• poznanie owoców i ich nazw;
• umiejętność rozróżniania owoców;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej;
• nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
• wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
• kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

„Kolczasty jeż”

A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.

Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
do przedszkola spiesz.
Był już kotek gościem raz,
może być i jeż.
Chociaż na grzbiecie…

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

„ Jesień”  Małgorzata Strzałkowska 

Patrzcie !Lecą już żurawie
I bociany, i słowiki,
I jaskółki i słowiki…
Odlatują do Afryki!

 

U nas zimy są za zimne,
Tam czekają ciepłe kraje…
Lecz część ptaków mróz ma za nic-
Stroszy piórka i zostaje.