Godziny pracy:

8.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

dyr. Hanna Warmińska

Małgorzata Kuśmierz

Beata Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe:

 

 

TEMATYKA:

 

 

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch
2.    Jesienią w parku
3.    Jesienią w lesie

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

 

– Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
– Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
– Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie,
   w   gospodarstwie domowym.
– Rozumienie sensowności zdrowego odżywiania.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie
  koła.
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
  dzieciom.

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

,,Idzie jeż” –  M. Barańskiej.

 

Idzie sobie dróżką jeż
i ja dróżką idę też.
Gdy poczeka kilka chwilek,
sprawdzę, ile niesie szpilek.
Nie chciał czekać. Ha, no cóż.

Jeż w gęstwinie zniknął już.