Godziny pracy: 7.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk

 

dyr. Hanna Warmińska

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Czerwiec 2020

 

 

TEMATYKA:

 

1. Dzień Dziecka
2. Zwierzęta duże i małe
3. Lato – wakacje

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

• Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
• Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.
• Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
• Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
• Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
• Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.
• Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
• Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
• Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
• Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
• Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.
• Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.
• Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
• Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
• Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach.
• Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.
• Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
• Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

“Razem z latem” s. U. Piotrowska, m. M. Sypko

https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw

1.Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

 

2. Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli.

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

“Zabawa – nasze prawo(Witold Szwajkowski)

 

Dzieci mają różne prawa,
ale głównym jest zabawa,
więc popatrzmy w lewo, w prawo,
jaką zająć się zabawą.
Z kolegami albo sami,
bez zabawek, z zabawkami,
czy w mieszkaniu, czy na dworze,
każde z nas się bawić może.
Kto się bawi, ten przyznaje,
że zabawa radość daje,
i czas przy niej szybko leci,
więc się lubią bawić dzieci.