Godziny pracy: 7.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk

 

dyr. Hanna Warmińska

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Styczeń 2020

 

 

TEMATYKA:

 

1. Witamy Nowy Rok
2. Co można zrobić zimą
3. Święto Babci i Dziadka
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

• Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
• Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
• Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
• Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
• Określanie cech zimowej pogody.
• Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach
• Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
• Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
• Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
• Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
• Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
• Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
• Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
• Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
• Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

“Babcia od bajek, dziadek od zagadek”

 

1. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek.

 

2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…

 

3. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie.

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

“Dla Babci i Dziadka “

 

Babciu, Dziadku, coś Wam dam.
Jedno serce, które mam,
A w tym sercu róży kwiat.
Babciu, Dziadku żyjcie STO LAT !