Godziny pracy:

8.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

dyr. Hanna Warmińska

Małgorzata Kuśmierz

Beata Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe:

STYCZEŃ

 

 

TEMATYKA:

 

1.    Skok w nowy rok
2.    Wszędzie biało
3.    Babcia i dziadek
4.    Zimowe zabawy

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

 

– Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
– Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
– Uświadamianie następstwa pór roku.
– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
– Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
– Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
– Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
– Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
– Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
– Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

 

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

,,Trzy guziczki” – Małgorzata Barańska


Zanim wyjdę na spacerek,
to zapinam trzy guziczki,
potem wiążę trzy sznurówki
i zakładam rękawiczki.
A gdy wracam ze spacerku,
to zdejmuję rękawiczki,
odwiązuję dwie sznurówki
i odpinam trzy guziczki.