Godziny pracy:

8.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

dyr. Hanna Warmińska

Ałła Pasek

pomoc nauczyciela : Ewa Szaleńczyk

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Listopad

 

 

TEMATYKA:

 

1.    Mała i duża ojczyzna.
2.    W świecie wyobraźni.
3.    Przygotowania do zimy.
4.    Nasze ciało.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

●    poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską;
●    rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych: flaga, godło;
●    wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości;
●    poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy;
●    poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia;
●    utrwalanie nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

„W naszym pokoju pełno muzyki”

sł. polskie Marta Bogdanowicz, muz. Detlev Cramer

 

W naszym pokoju pełno muzyki jest,
Są instrumenty, o których mało wiesz.
Nasze ręce klaszczą tak …
To jest muzyka, która cieszy nas.

W naszym pokoju pełno muzyki jest,
Są instrumenty, o których mało wiesz.
Nasze nogi tupią tak …
To jest muzyka, która cieszy nas.

 

 

 

 

image_pdfimage_print