Godziny pracy: 7.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk

 

dyr. Hanna Warmińska

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Kwiecien 2020

 

 

TEMATYKA:

 

1. Wielkanoc
2. Praca rolnika
3. Dbamy o nasza planetę
4. Tajemnice książek
5. Realizacja Programu „ Czyściochowe Przedszkole”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych
• Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
• Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
• Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
• Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
• Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
• Liczenie w dostępnym zakresie
• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
• Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
• Wiązanie opisu słownego z obrazkiem
• Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
• Porównywanie liczebności zbiorów
• Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
• Rozwijanie motoryki małej
• Poznanie produktów, które powstają z mleka
• Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
• Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
• Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
• Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
• Wdrażanie do utrzymywania porządku
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek, rozwijanie zainteresowania książkami
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
• Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
• Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

PISANKI

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

 

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

 

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

 

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

 

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

 

“Moje książki”  sł. I Salach

 

Moje książki kolorowe

stoją równo na półeczce

Myje ręce i oglądam

kartkę po karteczce.

Czasem książki czyta mama.

bo ja nie potrafię sama.

Z książek wiele się dowiecie

o szerokim pięknym świecie.

O roślinkach, o zwierzętach

o dalekich krajach tez.

Wszystko w książce jest zamknięte,

a wiec ją do ręki bierz.