Godziny pracy : 8.00 – 16.30

 

Nauczycielki:

 

Łukasik Katarzyna

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Kwiecień 2021

 

TEMATYKA :

 1. Wielkanoc
 2. Praca rolnika
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Tajemnice książek

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozszerzanie słownika dziecka;
 • doskonalenie umiejętności opisu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • zapoznanie z aspektem monetarnym;

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 “ Bajkowe pisanki”

 

Do zajączka przyszła kurka:
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała.
– Z koszem jajek na pisanki
Mama-kwoka mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki:
– A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę
i na każdym będzie bajka.

 

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.
Rozdamy je z dobrym słowem,
świątecznym życzeniem,
wiosennym marzeniem.
Bajkowe pisanki, bajkowe,
wesołą wiodą rozmowę,
że wiosna za oknem,
że w dyngus ktoś zmoknie.

 

 Rośnie żytko jak na drożdżach
i zieleni się rzeżucha,
pisankowych opowieści
zając słucha, kurka słucha.
Z bukiecikiem srebrnych bazi,
w gości wybrał się baranek,
a dla niego mała kurka
kosz bajkowych ma pisanek