Godziny pracy : 7.30 – 17.00

 

Nauczycielki:

Ałła Pasek

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Styczeń 2020

 

TEMATYKA :

 

1. Witamy Nowy Rok!
2. Co można robić zimą?
3. Święto babci i dziadka.
4. Zimowe mistrzostwa sportowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

• Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
• Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
• Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy. Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
• Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
• Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
• Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
• Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

“Tydzień ma siedem dni.”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

 

Tydzień ma siedem dni
Zna je mama, znasz je ty:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota.
A w niedzielę razem z mamą powtórzymy znów to samo.
Jeden, dwa, trzy cztery,
Pięć, sześć, siedem.