Godziny pracy :

 

7.00- 16.00- pon.

7.00- 16.30 wt.

7.00- 16.15 śr.

7.00- 16.15 czw.

7.00- 16.00 pt.

 

Nauczycielki:

 

Danuta Maksymiuk- Trompka

Katarzyna Łukasik

Milena Szulc

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: 

 

TEMATYKA :

 

 

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch
2.    Jesień w parku i w lesie
3.    Przygotowania do zimy

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

•    Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
•    Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
•    Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
•    Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
•    Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
•    Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
•    Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
•    Kształcenie umiejętności wokalnych.
•    Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
•    Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
•    Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
•    Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
•    Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
•    Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
•    Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
•    Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
•    Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

"MALOWAŁA JESIEŃ"

 

Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.


 
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.


 
Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.


 
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.


 
Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.