Godziny pracy : 7.30 – 17.00

 

Nauczycielki:

Ałła Pasek

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Kwiecień 2020

 

TEMATYKA :

 

 

1. Praca rolnika.
2. Wielkanoc.
3. Dbamy o naszą planetę.
4. Tajemnice książek.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
• Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
• Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
• Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej.
• Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

 

“Wełniany baranek”     sł.Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz

 

 

Ten mały nasz baranek
wszyściutko ma wełniane.

 

Lali la, lali la, lali la / bis

 

Wełniane ma trzewiczki,
wełniane rękawiczki.

 

Lali la, lali la, lali la / bis

 

Co tu robisz, baranku?
Chłodno dzisiaj od ranka,

 

chmurki w niebie, jak pianka
lali la, lali la, la, la.