Godziny pracy : 7.30 – 16.30

 

Nauczycielki:

Kępka Agata

Łukasik Katarzyna

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Styczeń 2021

 

TEMATYKA :

1. Witamy nowy rok.

2. Co można robić zimą?

3. Święto babci i dziadka.

4. Zimowe mistrzostwa sportowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
• zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną,
• utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych,
• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia,
• utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia,
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu,
• wprowadzenie litery U, u
• rozwijanie percepcji wzrokowej,
• doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie,
• rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie,
• doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków, przewidywania,
• wprowadzenie liczby 8
• wzbudzanie szacunku do osób starszych,
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych,
• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
• rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie,
• wprowadzenie litery S, s,
• wprowadzenie liczby 9,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych,
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic,
• kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

 „Tydzień” – J. Brzechwa

 

 

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy sitem czerpać wodę.”
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli
Tam porządnie odpoczęli
Tydzień drapie się w przedziałek
No, a gdzie jest poniedziałek?
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku-
I tak dalej….