Godziny pracy :

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Katarzyna Łukasik

Małgorzata Kuśmierz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe : Luty

 

 

TEMATYKA :

 

1. Nasze ulubione baśnie
2.Karnawał
3.Dawno temu
4.Kiedy patrzę w niebo

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
•    Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
•    Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
•    Rozwijanie pamięci wzrokowej.
•    Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
•    Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
•    Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
•    Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
•    Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
•    Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
•    Rozwijanie umiejętności improwizowania.
•    Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
•    Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
•    Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
•    Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
•    Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uza-sadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
•    Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
•    Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych masek karnawałowych.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

„ BRAZYLIJSKA SAMBA”

 

1. Brazylijska dżungla, tropikalny las,
płynie Amazonka, a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

image_pdfimage_print