Godziny pracy :

 

7.00- 16.00- pon.

7.00- 16.30 wt.

7.00- 16.15 śr.

7.00- 16.15 czw.

7.00- 16.00 pt.

 

Nauczycielki:

 

Danuta Maksymiuk- Trompka

Katarzyna Łukasik

Milena Szulc

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe:

MAJ

 

 

TEMATYKA :

 

 

1.    Jak powstaje książka
2.    Na łące
3.    Mama i Tata

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

•    Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.
•    Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.
•    Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.
•    Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.
•    Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.
•    Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.
•    Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.
•    Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.
•    Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).
•    Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.
•    Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
•    Kształtowanie orientacji na kartce.
•    Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.
•    Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.
•    Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
•    Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
•    Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).
•    Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.
•    Omówienie cyklu rozwojowego żaby.
•    Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.
•    Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

 

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

Moja wesoła rodzinka   sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my – jak palce jednej dłoni!

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat
i ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
to wesoły jest mój świat!


2. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę.
W bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!


Ref.: Mama, tata, siostra, brat…

 

3. Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy.
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…

image_pdfimage_print