Godziny pracy :

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Katarzyna Łukasik

Małgorzata Kuśmierz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe : Październik

 

 

TEMATYKA :

 

1.    W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2.    JESIENIĄ W PARKU
3.    JESIENIĄ W LESIE
4.    PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
•    Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
•    Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
•    Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
•    Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
•    Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
•    Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
•    Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
•    Rozwijanie ciekawości poznawczej.
•    Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
•    Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
•    Kształcenie umiejętności wokalnych.
•    Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
•    Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
•    Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
•    Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
•    Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
•    Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
•    Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
•    Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
•    Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
•    Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

 „Kolorowy deszcz”  


Gdy na dworze pada deszcz
Kiedy wszystko szare jest.
Wyjmij kredki i narysuj ,
To co tylko chcesz

 

Na niebiesko, fioletowo.
Żółto i różowo
Na zielono i czerwono
I pomarańczowo.

 


Chociaż pada szary deszcz
Kredki z deszczu śmieją się
 Każda kredka ostrzy nosek
I rysować chce

 

image_pdfimage_print