Godziny pracy : 8.00 – 16.30

 

Nauczycielki:

 

Łukasik Katarzyna

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Czerwiec 2021

 

TEMATYKA :

 

 

1. Dzień Dziecka
2. Zwierzęta duże i małe
3.Lato
4. Wakacje!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

• uwrażliwienie na innych;
• doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
• poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
• zaznajomienie dzieci ich prawami;
• kształtowanie poczucia własnej wartości;
• zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
• rozbudowywanie słownika;
• poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
• utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
• poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
• poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
• doskonalenie motoryki małej;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
• poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
• doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

“Mucha w mucholocie”

 

Siedzi mucha w mucholocie
Do Krakowa sobie leci
Chce odwiedzić wujka, ciotki
Brata z żoną i ich dzieci

 

Ref Mucha, mucha w mucholocie
Jak w prawdziwym samolocie
Do Krakowa sobie leci
A za oknem słonko świeci

 

Patrzcie – mucholot
W doskonałym jest humorze
Już doczekać się nie może
Kiedy w końcu wyląduje
I rodzinę ucałuje

 

Mała mucha tak daleko
Jeszcze nigdy nie leciała
Więc na tak daleką podróż
Wiele rzeczy spakowała

 

Ma walizkę kolorową
A na sobie suknię nową
Okulary choć za duże
Wyśmienite do podróży

 

Ręce w górę i machamy
Udajemy, że latamy
Podskok w górę startujemy
Gdy siadamy lądujemy