Godziny pracy :

 

7.30 – 16.30

Nauczycielki:

Beata Ostrowska

Małgorzata Kuśmierz

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe : Czerwiec

 

TEMATYKA:

 

1.    DZIEŃ DZIECKA  
2.    WAKACJE TUŻ, TUŻ
3.    KOLORY LATA
4.    ŻEGNAJ PRZEDSZKOLE

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    rozwijanie orientacji w przestrzeni,
•    zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
•    doskonalenie sprawności manualnej;
•    poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
•    rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
•    rozwijanie słownika czynnego,
•     rozwijanie logicznego myślenia w trakcie zadań z kodowaniem
•    rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,   
•    budzenie ciekawości poznawczej w trakcie zabawy z łączeniem kolorów  
•    wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
•    odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
•    kształtowanie odpowiedzialności poprzez poznanie numerów alarmowych i naukę korzystania z nich w razie potrzeby
•    poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
•    ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
•    wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

 

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

Prawa dziecka

 

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print