Godziny pracy : 7.00 – 17.00

 

Nauczycielki:

Agata Kępka

Katarzyna Łukasik

 

 

Zamierzenia programowe: Grudzień 2019

 

TEMATYKA :

 

1. Grudniowe życzenia
2. Kim będę, gdy dorosnę
3. Święta za pasem
4. Świąteczne tradycje

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

• Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
• Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
• Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
• Kształtowanie poczucia empatii i troski.
• Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
• Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.
• Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
• Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
• Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
• Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
• Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.
• Malowanie na dużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.
• Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.
• Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
• Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
• Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
• Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.
• Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
• Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

„Opowiadanie gwiazdki”

 

I. To opowieść małej gwiazdki,
która mieszka gdzieś na niebie i podgląda, obserwuje, widzi mnie i widzi Ciebie.
To opowieść wyjątkowa, co zaczyna się w stajence, co zmieniła losy świata.
Radość dała wszystkim wszędzie.

 

Ref. 2x
Niech radość dziś w sercach gości,
święta są pełne radości,
Radość niesie się w świat,
widzi ją niebo pełne gwiazd.

 

II. To opowieść jest o cieple, które w sercu mimo zimy,
które czujesz gdzieś tam w środku, u swych bliskich i rodziny.
To opowieść jest świąteczna, pełna ciepła i miłości o choince, o piernikach mikołaju i radości.

 

III. Nocne niebo kolęduje, opowieści swoje snuje.
Nocne niebo pełne gwiazd, dziś świąteczny zsyła czas.