Godziny pracy : 7.00 – 17.00

 

Nauczycielki:

Agata Kępka

Katarzyna Łukasik

 

 

Zamierzenia programowe: Kwiecień 2020

 

TEMATYKA :

 

 

1. Praca rolnika
2. Wielkanoc
3. Dbamy o naszą planetę
4. Tajemnice książek
5. Czyściochowe Przedszkole – Realizacja Programu Edukacyjnego

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).
 • Wdrażanie dobrych nawyków higienicznych.

 

PIOSENKA DO NAUKI :