Godziny pracy : 7.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk

Iza Dobrzyńska

Beata Ostrowska

naucz. wspomagający : Magda Michalczuk

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Styczeń 2021

 

TEMATYKA:

 

1. Płynie czas
2. Młodsi i Starsi
3. Sport to zdrowie
4. Dbam o zdrowie

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • poznanie pojęcia „para”,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla Babci i Dziadka.
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • poznanie składowych piramidy zdrowia.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

„Gimnastyczna wyliczanka”.

 

Raz i dwa, raz i dwa.
każdy babcię fajną ma.
Trzy i cztery, trzy i cztery,
babcia dobre ma maniery.
Pięć i sześć, pięć i sześć
babcia zawsze da coś zjeść.

Siedem, osiem, siedem, osiem
babci siatki noszę.
Dziewięć, dziesięć,
Dziewięć , dziesięć
babcia radość nam przyniesie.
I liczymy od początku
ustawieni w jednym rządku.

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

” Czystość” sł.M. Szeląg

 

Czystość dzisiaj to podstawa!

To nie z brudem jest zabawa,

ale z mydłem uścisk dłoni,

niech od brudu każdy stroni!

Kto czystością chce się chlubić,

musi mydło wnet polubić.