Godziny pracy :

 

7.30 – 16.30

Nauczycielki:

 

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe:

 

TEMATYKA:

 

 

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch
2.    Jesienią w parku
3.    Jesienią w lesie
4.    Przygotowania do zimy

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

 

– Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
– Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
– Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
– Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
– Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
– Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
– Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
– Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
– Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
– Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
– Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
– Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
– Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

,,Idzie Felek” sł. M. Barańska


Idzie sobie mały Felek,
żeby kupić kartofelek.
A dla Zuzi dla Ewki
Felek kupi dwie marchewki.
Dla Marysi kupi pory,
Dla Marcinka kalafiory,
Dla Marcinka dwa selery,
Dynię i pietruszki cztery.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

"Toczą się kasztanki trzy"


1
Toczą się kasztanki trzy, hop la la.
Dwa wesołe, jeden zły, hop la la.
To dlatego złoszczę się, hop la la,
bo nikt nie chce zabrać mnie, hop la la.
2
Woła Ola, woła Jaś, hop la la.
Już kasztanku jesteś nasz, hop la la.
Śmieje się kasztanek w głos, hop la la,
z nim kasztanków cały stos, hop la la.