Godziny pracy : 7.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk

Iza Dobrzyńska

Beata Ostrowska

naucz. wspomagający : Magda Michalczuk

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Kwiecień 2021

 

TEMATYKA:

 

1. Zwierzęta z wiejskiego podwórka
2. Z kulturą za pan brat
3. Jestem kulturalny
4. Książka – mój przyjaciel

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

Ad. 1. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”

 

 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”, kształtowanie postaw moralnych;
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego;
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę;
 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci słuchowej;

 

 

Ad 2. „Z kulturą za pan brat”

 

 • poznanie wartości ,,wiary we własne siły”;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych
  w różnych sytuacjach;
 • wdrażanie do szanowania emocji innych;
 • poznanie pojęcia ,,film animowany”;
 • poznanie pojęcia ,,teatr’’;
 • poznanie roli aktora w teatrze.
 • poznanie cech baletu i opery;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej;

 

 

 

Ad 3. „Jestem kulturalny”

 

 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozumienie konieczności używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • ćwiczenie pamięci;
 • wdrażanie do zgodnej współpracy;
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne;
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego
  z nich korzystania;
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby;
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka

 

 

Ad. 4. „Książka mój przyjaciel”

 

 • poznanie wartości ,,mądrość”;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • poznanie wyglądu różnych książek;
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy;
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki;
 • poznanie pojęcia ,,sensoryczna książka”;
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac.

 

 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

GRZECZNE SŁÓWKA  sł. A. Galica, muz.T. Pabisiak

 

Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.

 

Ref.
Trzy słówka za małe trzy grosze:
Dziękuję, przepraszam i proszę.

 

II. To przecież niewiele kosztuje,
Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.
Nawet, gdy jesteś królewną.

Ref.
Trzy słówka…

 

https://www.youtube.

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

“Trzy magiczne słowa “ sł. M. Szeląg

 

Trzy magiczne słowa

zapamięta moja głowa:

proszę, dziękuję, przepraszam-

do mojego serca zapraszam.

Proszę- mówię, kiedy daję

dziękuję – gdy coś dostaję.

A słowo przepraszam powiem,

gdy przykrość tobie zrobię.