Godziny pracy :

 

7.30 – 16.30

Nauczycielki:

Beata Ostrowska

Małgorzata Kuśmierz

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe : Październik

 

TEMATYKA:

 

 

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch
2.    Jesienią w parku
3.    Jesienią w lesie
4.    Przygotowania do zimy

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
•    Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
•    Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
•    Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
•    Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
•    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
•    Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
•    Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
•    Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
•    Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
•    Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.

 

WIERSZ DO NAUKI :

 


Pomidor     Jan Brzechwa

 


Pan pomidor wlazł na tyczkę
I przedrzeźnia ogrodniczkę.
"Jak pan może,
Panie pomidorze?!"

Oburzyło to fasolę:
"A ja panu nie pozwolę!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!"

Groch zzieleniał aż ze złości:
"Że też nie wstyd jest waszmości,
Jak pan może,
Panie pomidorze?!"

Rzepka także go zagadnie:
"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!"

Rozgniewały się warzywa:
"Pan już trochę nadużywa.
Jak pan może,
Panie pomidorze?!"

Pan pomidor zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony
I spadł wprost ze swojej tyczki
Do koszyczka ogrodniczki.

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print