Godziny pracy : 7.00 – 17.00

 

Nauczycielki:

Agata Kępka

Katarzyna Łukasik

 

 

Zamierzenia programowe: Czerwiec 2020

 

TEMATYKA :

 

 

    1. Dzień dziecka
    2. Zwierzęta duże i małe
    3. Lato
    4. Wakacje

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt i roślin.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa –  postępowania w przypadku zgubienia się, bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

Piosenka „ Zoo”

 

Proszę państwa, oto miś
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda

 

Nie chce podać? A to szkoda.

 

Rudy ojciec, rudy dziadek

Rudy ogon to mój spadek
A ja jestem rudy lis
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

 

Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka.

 

Pozwólcie przedstawić sobie

 

Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

 

Małpy skaczą niedościgle
Małpy robią małpie figle
Niech pan spojrzy na pawiana

 

Co za małpa, proszę pana!

 

Bardzo trudno mi jest orzec
Czy to ptak czy nosorożec…