Godziny pracy : 7.00 – 17.00

 

Nauczycielki:

Agata Kępka

Katarzyna Łukasik

 

 

Zamierzenia programowe: Styczeń 2020

 

TEMATYKA :

 

1.WITAMY NOWY ROK
2.CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
3.ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
4.MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

● Kształtowanie umiejętności planowania.
● Rozwijanie wyobraźni dzieci.
● Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
● Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
● Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
● Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
● Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
● Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
● Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
● Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
● Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
● Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

“Zimowe sporty”

 

Sport to zdrowie! – woła zima.
Nic nas w domu nie zatrzyma.
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!

 

Gdy na stoku szlak przetarty
Trzeba wybrać się na narty.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.