Godziny pracy: 7.30 – 17.30

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Styczeń 2020

 

Tematy kompleksowe:

 

 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i dziadek
4. Zimowe zabawy

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

• Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
• Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
• Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
• Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

WIERSZ DO NAUKI: