Godziny pracy: 7.30 – 17.30

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Kwiecień 2020

 

Tematy kompleksowe:

 

1.Święta Wielkanocne
2. Na wsi, praca rolnika
3. Chronimy środowisko
4. Kto ty jesteś?

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Propagowanie postawy proekologicznej.
• Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
• Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
• Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
• Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
• Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
• Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
• Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
• Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
• Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
• Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
• Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
• Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

,,Wielkanoc”  sł. Danuta Gellnerowa

 

 

Obudziły się pisanki
Wielkanocnym rankiem i wołają:
– Patrzcie! Tu na stole same niespodzianki
Bazie srebrno- białe i baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk,
Skubie z niego owies świeży.
A baby pękate w cukrowych fartuchach
Śmieją się wesołe od ucha do ucha!