Godziny pracy:

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Marzec

 

Tematy kompleksowe:

 

1. „Oznaki wiosny”
2. „Wszystko rośnie”
3. „Pracowita wiosna”
4. „Święta Wielkanocne”

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

– wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny
– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności
– uświadamianie następstwa dni tygodnia
-zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, w związku ze zmianą pory
roku
– zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki
liściowe na drzewach
– wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania
wniosków na podstawie jej wyników
– wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym
– rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
– rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejności czynności
– rozwijania słownika czynnego dziecka
– doskonalenie sprawności grafomotorycznej
– zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych
– rozwijanie umiejętności reagowania na przegraną, znoszenie porażek
– wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję
– rozbudzanie zainteresowania zawodami: piekarz, młynarz
– rozbudzanie zainteresowania historią techniki
– doskonalenie percepcji słuchowej- wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie
– doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania wg wzoru i wskazywania takich samych
znaków i symboli
– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
– posługiwanie się liczbami dla zaznaczenia liczby elementów w zbiorze

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

„Pracowita Pani Wiosna”


Jak co roku Pani Wiosna
znów się wzięła za porządki.
I w ogrodzie wygrabiła
ścieżki i grządki.


Wysprzątała cały domek
od piwnicy aż po stryszek,
więc chwaliły ją sąsiadki,
miło to słyszeć.


Naprawiła ptasie gniazda,
zbudowała kilka nowych
i kazała je przewietrzyć
rankiem wiatrowi.


Potem w lesie i na łące
rozsiewa świeżą zieleń,
bo z zielenią, daję słowo,
zawsze weselej.

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

image_pdfimage_print