Godziny pracy: 7.30 – 17.30

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Czerwiec 2020

 

Tematy kompleksowe:

 

1. Dzień Dziecka
2. Wakacje tuż tuż…
3. Kolory lata
4. Do widzenia przedszkole

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 

– Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie
symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
– Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na
kartce.
– Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
– Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h
w wyrazach.
– Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
– Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich
podstawie.
– Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
– Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
– Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz
podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
– Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
– Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
– Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
– Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech
charakterystycznych dla danego krajobrazu.
– Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas
zabaw wakacyjnych.
– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

“Dzieci świata “- Wincenty Faber

 

W Afryce w szkole, na lekcji,
śmiała się dzieci gromada,
gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik, Eskimos,
też w szkole, w chłodnej Grenlandii,
nie uwierzył, że są na świecie
gorące pustynie i palmy.
Afryki ani Grenlandii
my także jak dotąd nie znamy,
a jednak wierzymy w lodowce,
w gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.