Godziny pracy: 8.00 – 17.00

 

 

Nauczycielki:

Pasek Ałła

Ostrowska Beata

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Wrzesień 2020

 

Tematy kompleksowe:

 

1. W przedszkolu.
2. Nasze przedszkole.
3. Jestem bezpieczny.
4. Pomocna dłoń.

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

– wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
– poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom;
– nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
– poznawanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski;
– poznawanie zawodów: policjant, ratownik, strażak;
– zdobywanie umiejętności korzystania z telefonów alarmowych.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

“Uliczne sygnały” J. Koczanowska.

 

 

W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć.

 

To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź,
możesz przejść bezpiecznie.

 

Przez ulicę można przejść,
tylko w takim miejscu,
gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.

 

 

Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz,
musisz pod opieką być,
dorosłej osoby!