Godziny pracy: 8.00 – 17.00

 

 

Nauczycielki:

Pasek Ałła

Ostrowska Beata

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Czerwiec 2021

 

Tematy kompleksowe:

 

1. Lato – czas zabawy
2. Kolorowe lato
3. Żegnamy przedszkole
4. Do widzenia!

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

• wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
• kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
• kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

” Mogę też powiedzieć nie”

 

Wtulam się w mojego misia
Tak jak on się czuję dzisiaj,
Gdy ktoś głaszcze mnie po głowie.
Bo miś przecież nic nie powie…
Tylko ja nie jestem z pluszu
I przytulać się nie muszę!
Ref.: To nieprawda, że wraz z wiekiem
bardziej staję się człowiekiem.
Już nim jestem i wiem, że
mogę też powiedzieć „nie”! (x2)

 

A ta ciocia, dziwna taka,
woła do mnie: „Daj buziaka!”
Ja za mamą chcę się schować
i nie mówię ani słowa…
Bo ja mamę bardzo kocham,
a tej cioci – ani trochę.