W naszy przedszkolu jest Grupa Pszczółek

Te Pszczółki bawią sie i psocą

psikusy robią z wielką ochotą.

Z ciekawością świat nowy poznają,

chętnie też w kółeczku tańczą i śpiewają.

Uczą sie pilnie przez cały rok,

bo od pójścia do szkoły sa juz o krok.

pracowitość w sobie mają, bo sie PSZCZÓŁKI nazywają.

 

Godziny pracy:

 

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Katarzyna Łukasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: KWIECIEŃ

 

TEMATYKA:

 

1.    Na wsi
2.    Praca rolnika
3.    Chrońmy środowisko
4.    Kto ty jesteś?

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 


•    Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
•    Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
•    Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
•    Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
•    Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
•    Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
•    Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
•    Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
•    Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
•    Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
•    Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
•    Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
•    Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
•    Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
•    Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
•    Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.
•    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4, 5.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print