W naszy przedszkolu jest Grupa Pszczółek

Te Pszczółki bawią sie i psocą

psikusy robią z wielką ochotą.

Z ciekawością świat nowy poznają,

chętnie też w kółeczku tańczą i śpiewają.

Uczą sie pilnie przez cały rok,

bo od pójścia do szkoły sa juz o krok.

pracowitość w sobie mają, bo sie PSZCZÓŁKI nazywają.

 

Godziny pracy:

 

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Katarzyna Łukasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Wrzesień

 

TEMATYKA:

 

1.    W przedszkolu
2.    Moja miejscowość
3.    Ja, Ty i środowisko
4.    Dary jesieni

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 

•    Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
•    Poznanie topografii przedszkola.
•    Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
•    Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
•    Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
•    Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
•    Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
•    Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
•    Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
•    Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
•    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
•    Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
•    Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
•    Nauka piosenek i pląsów.

•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zadania do codziennej realizacji:


•    Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
•    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
•    Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
•    Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
•    Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.
•    „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print