Godziny pracy:

8.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Katarzyna Łukasik

Martyna Stanisławek

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe:

 

Tematy kompleksowe:

 

1. W przedszkolu
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpieczny
4. Pomocna dłoń

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

– wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
– poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
– ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
– nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
– nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
– poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
– uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
– poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
– poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
– rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
– kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
– rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
– rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
– rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
– zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim
– kształcenie sprawności i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

“Planeta dzieci  ”  sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

 

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!

 

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!

 

Staję zawsze w obronie słabszego,
codziennie robię coś dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!

 

Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,
na dobry start – dobra jest rozmowa.
Razem więcej zrobimy niż sami.
Zmienimy świat dobrymi uczynkami!