Godziny pracy:

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Listopad

 

Tematy kompleksowe:

 


1.    Na starej fotografii
2.    Co to jest Niepodległość?
3.     Mali artyści
4.    Ciepło i miło

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

– wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku

–  zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności

– zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku

– zapamiętanie typowych cech dla późnej jesieni: słota, szaruga jesienna

– wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy

– wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym

– rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów

– rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

– rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym

– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejność czynności

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

– kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek e, t ,d , i w wyrazach

– kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych

– nauka piosenek i pląsów

– wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

 

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

 

 

 

image_pdfimage_print