Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Październik 2020

 

 TEMATYKA :

 

 

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku.
3. Jesienią w lesie.
4. Przygotowania do zimy.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
• Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
• Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
• Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
• Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
• Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

,,Zimowe zapasy” – Bożena Forma

 

W naszej piwnicy wielkie zapasy
czekają na chłodne zimowe czasy.
Selery, cebule, marchewki, pietruszki
i główki czosnku splecione w wianuszki.

 

Wysoko na półce dynia stoi wielka,
wypije z niej zimą kompot Magdalenka.
Nasiona suszone fasoli i grochu
w dużych stoją workach ustawionych z boku.

 

A w wielkiej beczce kapusta kiszona
na bigos, surówki wprost wymarzona.
W słoikach powidła ze śliwek i wiśni.
Nikomu się nawet o takich nie przyśni.