Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk- Trompka

Karolina Lisicka

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Luty

 

 TEMATYKA :

 

1.    Nasze ulubione baśnie
2.    Karnawał
3.    Dawno temu
4.    Kiedy patrzę w niebo

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
•    Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
•    Rozwijanie pamięci wzrokowej.
•    Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
•    Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
•    Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
•    Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
•    Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
•    Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
•    Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
•    Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
•    Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
•    Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
•    Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
•    Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
•    Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

Spacer dinków sł. Beata Gawrońska


Jeden zielony dinek smaczne liście jadł,
Przyszedł żółty dinek i były dinki… (dwa).
Dwa dinki do lasu wielkiego raźnym krokiem szły,
spotkały dinka szarego i były dinki… (trzy).
Trzy dinki usłyszały bardzo ciche szmery,
z krzaków wyszedł biały dinek i były już dinki… (cztery).
Cztery wesołe dinki grać w berka miały chęć,
zawołały dinka w plamki i było ich razem… (pięć).
Pięć dinków na polanie wołało głośno: Cześć!!!
Gdy przyszedł jeszcze jeden, to było wszystkich… (sześć).

 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

Karnawałowy bal  sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak


Kto przebierze się za misia?
Kto za królewicza?
A kto z dzielnym Indianinem
będzie tańczył dzisiaj?
Biegnie zając za piratem,
pajac robi miny.
A królewny rozrzucają
wstążek serpentyny.


Ref.: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal.


Sypie, sypie się konfetti,
fruną baloniki.
Słychać śmiechy, słychać brawa
i dźwięki muzyki.
To karnawał jest w przedszkolu,
wszyscy się bawimy.
Raz na lewo, raz na prawo,
w tańcu zakręcimy.


Ref.: Karnawałowa zabawa…

image_pdfimage_print