Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Styczeń 2021

 

 TEMATYKA :

 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i Dziadek
4. Zimowe zabawy

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku i wdrażanie do właściwego ubierania się- zgodnego z porą roku.
• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
• Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
• Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
• Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
• Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
• Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
• Zestaw ćwiczeń porannych i gimnastycznych nr 9, 10.

 

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :