Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Beata Ostrowska

Beata Małczak

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Marzec 2020

 

 TEMATYKA :

 

1. W MARCU JAK W GARNCU
2. PORZĄDKI W OGRODZIE
3. WITAJ, WIOSNO!
4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

 • utrwalanie informacji i charakterystycznych cechach wiosny;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz
 • związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie
 • kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach.
 • Tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich,
 • ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń,

– w prowadzenie litery W, w na przykładzie wyrazu wazon;
– wprowadzenie litery C, c na przykładzie wyrazu cebulka;
– wprowadzenie litery G, g na przykładzie wyrazu globus;
– wprowadzenie litery Ł, ł na przykładzie wyrazu łapa

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :