Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Beata Ostrowska

Beata Małczak

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Styczeń 2020

 

 TEMATYKA :

 

1. Witamy Nowy Rok
2. Co można robić zimą?
3. Święto babci i dziadka
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

• Poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia “czas”.
• Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalanie znajomości nazw pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy i ich przemienności.
• Utrwalenie cyfry 7 w kontekście dni tygodnia; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, juto. pojutrze.
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się pełnymi zdaniami na temat jego treści.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnić pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem.
• Wprowadzenie liter: U, u; S, s oraz cyfr 8 i 9.
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – zapoznanie ze zmiennymi właściwościami śniegu.
• Utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.
• Doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
• Wzbogacanie wiedzy na temat zimowych dyscyplin sportowych.
• Rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych
• Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania, wyróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :