Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Kwiecień 2021

 

 TEMATYKA :

 

 

1. Na wsi
2. Praca rolnika
3. Chronimy środowisko
4. Kto ty jesteś?

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

– Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
– Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie
butów.
– Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu
człowieka.
– Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt
i ptaków.
– Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
– Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego.
– Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech,
– Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
– Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw;
kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
– Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym
i symbolicznym.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
– Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków;
czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

,,Piję mleko” – Anna Mikiciuk

 

Bardzo lubię mleko pić,
Bo ja zdrowo pragnę żyć.
Chcę mieć zęby mocne białe,
Także kości wytrzymałe.
Mleko piję na śniadanie,
Zawsze mam ochotę na nie,
Też wieczorem mi smakuje,
Gdy je mama przygotuje
Jestem zdrowa i radosna,
Rosnę szybko tak jak sosna.
Mleko moc składników ma,
I o zdrowie moje dba.
Jest najlepsze dla każdego,
Dla młodszego i starszego.
Ono jest najzdrowsze w świecie,
Nic lepszego nie znajdziecie.