MRÓWKI PRACUJĄ W POCIE CZOŁA,

BO NIEDŁUGO CZEKA SZKOŁA.

WIEDZY MAJĄ CAŁKIEM SPORO,

WIĘC ZE SOBĄ JĄ ZABIORĄ.

PISAĆ I CZYTAĆ JUŻ TROCHĘ POTRAFIĄ.

W SZKOLE NA PEWNO SOBIE PORADZĄ!

 

Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Milena Szulc

Magda Michalczuk- nauczyciel współorganizujący

                  kształcenie specjalne

 

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: LUTY

 

 TEMATYKA :

 

 

1.Zabawy na koniec karnawału.
2. Nasze ulubione baśnie
3.Dawno temu
4.Kiedy patrzę w niebo
 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
•    Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
•    Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
•    Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
•    Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
•    Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kom-pleksowym i zainteresowaniami dzieci.
•    Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
•    Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
•    Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
•    Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
•    Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardy-nalnym, porządkowym i miarowym.
•    Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
•    Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
•    Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
•    Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
•    Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
•    Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
•    Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
•    Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
•    Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
•    Zestaw ćwiczeń porannych nr 11, 12.
•    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11, 12.

 

 

image_pdfimage_print