MRÓWKI PRACUJĄ W POCIE CZOŁA,

BO NIEDŁUGO CZEKA SZKOŁA.

WIEDZY MAJĄ CAŁKIEM SPORO,

WIĘC ZE SOBĄ JĄ ZABIORĄ.

PISAĆ I CZYTAĆ JUŻ TROCHĘ POTRAFIĄ.

W SZKOLE NA PEWNO SOBIE PORADZĄ!

 

Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Milena Szulc

Magda Michalczuk- nauczyciel współorganizujący

                  kształcenie specjalne

 

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: CZERWIEC

 

 TEMATYKA :

 

 

1.    Dzień dziecka
2.    Wakacje tuż, tuż
3.    Kolory lata
4.    Do widzenia przedszkole

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
•    Czytanie prostych wyrazów i zdań.
•    Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
•    Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
•    Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
•    Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
•    Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
•    Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
•    Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
•    Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
•    Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
•    Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
•    Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
•    Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
•    Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
•    Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
•    Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
•    „Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.
•    Zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20.
•    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8, 9.

 

image_pdfimage_print