Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 Ałła Pasek

 Beata Ostrowska

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe:

 

 TEMATYKA :

 

 

 

1.    W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2.    JESIENIĄ W PARKU
3.    JESIENIĄ W LESIE
4.    PRZYGOTOWANIA DO ZIMY


 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

– Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
–  Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
– Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
– Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
–  Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
–  Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
–  Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącejliczby elementów.
– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
–  Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
– Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
– Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

 

 „Zbieramy grzyby


Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?


ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.


II.
Muchomora ominiemy z daleka.
niech muchomor na złe muchy tu czeka.


III.
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.