Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Milena Szulc

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Czerwiec 2021

 

 TEMATYKA :

 

1. Dzień Dziecka
2. Wakacje tuż – tuż..
3. Kolory lata
4. Do szkoły!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

– Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter,
cyfr) według wzoru i z pamięci.
– Czytanie prostych wyrazów i zdań.
– Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
– Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
– Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
– Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
– Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
– Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
– Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
– Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
– Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie
należy się chwalić tym, co się posiada.
– Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
– Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
– Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
– Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych
dla danego krajobrazu.
– Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
– Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania
i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
– Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie
pozytywnego obrazu szkoły.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

,,Już dużo wiem” – sł. Urszula Piotrowska

 

Nie jestem małym szkrabem,
Nie jestem też berbeciem,
Bo dziecko w moim wieku
Już dużo wie o świecie.
Zapytaj, o co zechcesz.
Usłyszysz wnet odpowiedź.
To wcale nie przechwałki,
Gdy ktoś ma olej w głowie.

 

Ref.: Umiem liczyć jeden, dwa,
I litery dobrze znam.
Słyszę głoski: u, i, e.
W grupie chętnie bawię się.

 

2. Pytają mnie zabawki,
Czy jeszcze o nich myślę.
A ja im odpowiadam:
– No jasne, oczywiście!
I chociaż coraz częściej
zaglądam do książeczek,
Moimi przyjaciółmi
Na pewno wciąż będziecie.

Ref.: Umiem liczyć ..