Godziny pracy: 7.30 – 16.30 

 

 

Nauczycielki:

Beata Ostrowska

Beata Małczak

              

 

 

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Grudzień 2019

 

 TEMATYKA :

 

1.Grudniowe życzenia (głoska K jak koperta, liczba 6)
2. Święta za pasem (głoska L jak lalka, liczba 7)
3. Kim będę, gdy dorosnę? (głoska R jak rysunek)
4. Świąteczne tradycje.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

• swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
• doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
• wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
• utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
• eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;
• wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
• wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
• poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
• doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
• rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
• wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;
• zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
• zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
• umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
• zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
• zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

„Kolęda na dzwonkach”

 

Chodziły owieczki po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień,
to tak zadzwonił , że klękajcie ludzie.

 

Ref:
Dzwońcie, dzwońcie ,dzwońcie
dzwoneczki w szopce,
grajcie, grajcie, grajcie,
kolędę owce.
Ludziom na radość.
Bogu na chwałę,
dzwońcie , dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki małe.

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

„Wieczór Wigilijny”  Tadeusz Kubiak

 

Biały obrus lśni na stole,
Pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.

 

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

 

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.