20 lut

Kącik ” Wędrującej książki „

 
 
Drodzy Rodzice  zapraszamy do "Kącika  Wędrującej Książki "
 
 

Regulamin korzystania z „Kącika Wędrującej Książki”
 w Przedszkolu nr 315


1.Każdy wypożyczający zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem Kącika Wędrującej Książki i go przestrzegać.
2. Z kącika mogą korzystać przedszkolaki wraz z rodzicami z Przedszkola nr 315.
3. Korzystanie z kącika jest bezpłatne.
4. Korzystający z kącika wpisuje się do zeszytu wypożyczonych książek – wpisuje imię i nazwisko, tytuł książki oraz datę wypożyczenia i datę oddania książki.
5. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością Przedszkola nr 315. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem i zauważone szkody zgłosić opiekunom biblioteki.
6. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej. Do momentu, gdy tego nie uczyni, nie może korzystać z Kącika Wędrującej Książki.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres 1 tygodnia.
8. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do zakończenia roku szkolnego 2023/2024 (do 21 czerwca).
9.  W przypadku przetrzymywania wypożyczonej książki opiekunowie biblioteki mają prawo udzielić rodzicom ustnego przypomnienia.
10. Jeśli ustne przypomnienie nie przyniesie spodziewanego efektu rodzice otrzymają pisemne upomnienie.
11. Jeśli pisemne upomnienie nie zobliguje rodziców do zwrotu wypożyczonej książki uniemożliwi to dalsze korzystanie z kącika.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za Kącik Wędrującej Książki w roku szkolnym 2023/2024 są: Pani Anna Kupczyk oraz Pani Magda Michalczuk

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie