05 paź

Konkurs Rodzinny „Zaczarowana Dynia”

 

Regulamin konkursu dla dzieci i rodziców
w Przedszkolu 315

"Zaczarowana dynia"

 

,,Zanim dyni posmakujesz, może z niej coś wyczarujesz…”

 

 

1. Celem konkursu jest:


–  rozwijanie inwencji twórczej dzieci z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów i technik plastycznych;
–  angażowanie dzieci do działań o charakterze artystycznym;
–  zachęcanie do współpracy rodziców;

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat oraz ich
Rodziców.

 

3. Termin składania prac:
Prace wykonane z wykorzystaniem dyń należy dostarczać
do Przedszkola nr 315 w dniach 23-26.10.2023r.

 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
–  wykonanie pracy przestrzennej z dyni (do dekoracji można
wykorzystać dowolne elementy);
–  do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem
i nazwiskiem, wiekiem oraz grupą dziecka.

 

5. Po zakończonym konkursie prace będzie można zabrać do domu.

 

6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie

w Przedszkolu nr 315, a zdjęcia w galerii na stronie internetowej przedszkola.

 

 

7. Finałowa wystawa prac konkursowych odbędzie się w holu przedszkola  315 w dniu 27.10.2023r.

 

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Małgorzata Kuśmierz, Beata Ostrowska

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie