banner_pliki

 

Oświadczenie rodziców – rok szkolny 2020/2021

 

 

Zgoda Rodziców na pomiar temperatury dziecka w przedszkolu

 

 

Zgoda Rodziców na kontakt drogą elektroniczną

 

 

Oświadczenie o odebraniu dziecka z przedszkola