PROCEDURY

 

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków
przebywania dzieci w przedszkolu, w szczególności
przyprowadzania dzieci zdrowych do
Przedszkola Nr 315 w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Procedura organizacji pracy Przedszkola 315 w Warszawie,

 

prowadzonego przez m.st. Warszawę od 1 września 2022 r.

i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych

w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNY OPIEKUNÓW)
NA TEMAT DIAGNOZY DZIECKA
W PRZEDSZKOLU 315

 

image_pdfimage_print