Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

stan na 01.01.2021