17 paź

Warsztaty dla Rodziców!

 
Zaprasza
 
OFERTA DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI (0-6 LAT)
WARSZTATY  NA TEMAT WYCHOWANIA   „ZAMIAST KLAPSA”
JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE

prowadzone w oparciu o scenariusze warsztatów dla rodziców
Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”

 
 

 

 CEL SPOTKAŃ:


Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice:


•    Będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, potrzeb, przekonań;
•    Będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań;
•    Zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli;
•    Poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci w sposób przyjazny ich rozwojowi;
•    Poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych wzorców zachowań, bardziej sprzyjających dziecku.

Planujemy 6 dwugodzinnych spotkań w małych grupach, które będą odbywały się w poniedziałki w godz. 9.30-11.30


Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 06.11.2023 r.


Zapisy do grupy przyjmowane są w sekretariacie Poradni
tel.:22 822 28 87 lub 22 822 07 51


Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 9,
ul. Radomska 13/21, sala nr 19.


Rodzice w zajęciach uczestniczą bez dzieci, w trakcie warsztatów nie zapewniamy opieki dzieciom.

 

Warsztaty prowadzą psycholodzy:
Maria Saternus-Maj i Agnieszka Piechota

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie