Budowa pawilonu przedszkolnego

dla Przedszkola nr 315

przy ul. Grzeszczyka 2 w Warszawie

 

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

Termin składania ofert:

do dnia 30.05.2018 do godz. 11:00

  

 

Termin otwarcia ofert:

30.05.2018 godz. 12:00

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa (zał. nr 2 do SIWZ)

Przedmiar (zał. nr 3 do SIWZ)

Kosztorys ofertowy (zał. nr 4 do SIWZ)

 

 

Komplet dokumentacji znajduje się poniżej

w spakowanym pliku zip

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa pawilonu przedszkolnego

dla Przedszkola nr 315

przy ul. Grzeszczyka 2 w Warszawie

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Termin składania ofert:

do dnia 24.04.2018r. do godz. 11:00

 

 

Termin otwarcia ofert:

24.04.2018r. godz. 12:00

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa (zał. nr 2 do SIWZ)

Przedmiar (zał. nr 3 do SIWZ)

Kosztorys ofertowy (zał. nr 4 do SIWZ)

 

 

Komplet dokumentacji znajduje się poniżej

w spakowanym pliku zip

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

 

 

 

image_pdfimage_print