27 maj

RODO – Ochrona danych osobowych

 

PRZEDSZKOLE NR 315
tel./fax. 22 822-71-13
e-mail: p315@edu.um.warszawa.pl
BIP: https://przedszkole315.bip.gov.pl
Godziny otwarcia przedszkola 7:00-17:00

Dyrektor Przedszkola
Hanna Warmińska

 

Dyrektor Przedszkola nr 315 w Warszawie

przy ul. S. Grzeszczyka 2 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r. oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

 Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 315 z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Grzeszczyka 2, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

 

Administratorem Ochrony Danych Osobowych

w Przedszkolu nr 315 jest

Hanna Warmińska

Dyrektor Przedszkola nr 315

tel. 22 822 71 13

 

17 maj

Spotkanie 6 obrazów !!!

W grupie sześciolatków odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ” 6 obrazów dla sześciolatka”. Dzieci zapoznały się z obrazami polskich lub tworzących w Polsce malarzy. Dzisiaj dzieci w spotkaniu warsztatowym wykonały kapelusze, układały puzzle w nawiązaniu do poznanego obrazu.

15 maj

Przynieś Misia!!!

 

 

 

Zachęcamy do włączenia się w akcję #przytulMiś Dzieci Dzieciom, bo każdy miś w karetce jest cenny i potrzebny naszym małym pacjentom 🙂

W holu naszego  Przedszkola jest wystawiony kosz do którego można wrzucić  MISIA

 

11 maj

Wielokulturowość !!!

 

„WARSZTATY WIELOKULTUROWE”

 

 

W naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Wielokulturowe ” Inny nie znaczy obcy”, prowadzone przez nauczycielki z Przedszkola nr 100.

 

Dzieci poznały kulturę, tradycje, stroje, symbole narodowe i legendy Wietnamu. Dzieci młodsze na warsztatach wykonały flagę Wietnamu, a starsze nakrycia głowy. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych krajów z których pochodzą ich koledzy z grupy.

 

( do obejrzenia zdjęć z warsztatów zapraszamy do naszej galerii)

11 maj

Święto Rodziców !!!

KOCHANI RODZICE!!!

 

 

Dzieci oraz Nauczyciele zapraszają Rodziców na występy z Okazji Dnia Mamy i Taty w :

 

Poniedziałek 21 Maja 2018 r

 

GRUPA III o godz. 15.00

 

GRUPA I o godz. 15.30

 

GRUPA II o godz. 16.00

 

GRUPA IV zaprasza Rodziców na uroczyste spotkanie z Okazji Dnia Mamy i Taty oraz Zakończenie Roku Szkolnego

 

w Piątek 8 czerwca o godz. 15.45

 

Dyrektor Przedszkola 315

07 maj

Spotkania adaptacyjne !!!

 

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W CZWARTEK 10 MAJA O GODZINIE 16.00

(zapraszamy bez dzieci).

 

 

 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci z opiekunami odbędą się w dniach:

 

1.Poniedziałek 14 maja o godz. 11.00 

  „Poznajmy się”

 

2.Piątek 18 maja o godz. 8.50

 Przedstawienie teatralne „Magiczne słowo”

 

3.Czwartek 24 maja o godz. 16.00 

 „Bawimy się razem”

 

4.Czwartek 14 czerwca o godz. 16.00

„Mamo, tato pobaw się ze mną”

 

5.Poniedziałek 18 czerwca o godz. 11.00

„Jak wygląda nasz plac zabaw”.

 

 

Na wszystkie spotkania prosimy, aby dzieci i opiekunowie mieli obuwie na zmianę.

 

 

Czekamy na wszystkie dzieci – Hanna Warmińska

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie