My jesteśmy motylkami,
Kolorowe skrzydła mamy.
I fruwamy tu i tam,
Gdzie słoneczko świeci nam

I na dół i w górę, z kwiatka na kwiatek,
Tu z przodu stokrotka, a z tyłu bławatek.
Więc lecę radośnie to tu i tam,
Bo skrzydełka przecież mam.

My motylki tak już mamy,
że latamy nad łąkami.
Możesz z nami lecieć też
jeśli tylko tego chcesz.

 

Godziny pracy :

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Małgorzata Kuśmierz

Beata Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe : Maj

 

 

TEMATYKA :

 

1.    Jak powstaje książka
2.    Na łące
3.    Mama i tata
4.    Moje zwierzątko

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

– Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania
  czytaniem.
– Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.
– Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.
– Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi
  biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki.   – Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.
– Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji
  muzyczno – plastycznej.
– Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.
– Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania
  i dokładania.
– Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.
– Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami
  (tzw. szacowania).
– Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno –
  technicznych.
– Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
– Kształtowanie orientacji na kartce.
– Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.
– Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.
– Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
– Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
– Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego
  sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).
– Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.
– Omówienie cyklu rozwojowego żaby.
– Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.
– Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.
– Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.
– Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
– Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).
– Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 

Skarga książki – Jan Huszcza

 

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki. Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatcedłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

 

image_pdfimage_print