Godziny pracy:

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Luty

 

Tematy kompleksowe:

 

1.    Nasze ulubione baśnie.
2.    Karnawał (głoska „n” jak „nuta”).
3.    Dawno temu (głoska „s” jak „smok”).
4.    Kiedy patrzę w niebo (głoska „r” jak „robot”).

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

      Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
•    Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
•    Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
•    Rozwijanie pamięci wzrokowej.
•    Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
•    Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

•    Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
•    Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
•    Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
•    Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
•    Rozwijanie umiejętności improwizowania.
•    Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
•    Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
•    Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
•    Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
•    Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
•    Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
•    Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
•    Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
•    Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
•    Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

 

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

„Stary Abraham”


Stary Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka,

 

Stary Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka, lewa ręka,

 

Stary  Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga,


Stary  Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga

 


Stary  Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga,
głowa,

 

Stary  Abraham miał siedmiu synów,
Siedmiu synów miał ojciec Abraham a oni siedli i nic nie jedli
I zaśpiewali sobie tak: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga,
głowa, język

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI :


„O bajkach” sł. Józef Ratajczak


W bajkach jest wszystko możliwe,
a jakże.
I w życiu − także.
Nawet meble mogą mówić jak żywe.
W łabędzie będą bracia zaklęci,
w kwiecie róży
znajdziesz świat tak duży,
że na podróż kilka dni poświęcisz.
W starym kufrze do Turcji trafisz,
na dywanie
powędrujesz tanio
aż na same krańce geografii.
A gdy znudzisz się długą drogą,
wyjmiesz jakieś cudowne krzesiwo
i powrócisz co żywo
tam, gdzie bajki już dotrzeć nie mogą.
 

 

image_pdfimage_print