W naszy przedszkolu jest Grupa Pszczółek

Te Pszczółki bawią sie i psocą

psikusy robią z wielką ochotą.

Z ciekawością świat nowy poznają,

chętnie też w kółeczku tańczą i śpiewają.

Uczą sie pilnie przez cały rok,

bo od pójścia do szkoły sa juz o krok.

pracowitość w sobie mają, bo sie PSZCZÓŁKI nazywają.

 

Godziny pracy:

 

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Katarzyna Łukasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: GRUDZIEŃ

 

TEMATYKA:

 

1.    Świąteczne pocztówki
2.    Zwierzęta zimą
3.    Spotkanie przy wigilijnym stole
4.    Świąteczne zwyczaje

 


 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

•    Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
•    Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
•    Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
•    Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
•    Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
•    Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
•    Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
•    Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
•    Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
•    Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
•    Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
•    Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
•    Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
•    Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
•    Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
•    Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
•    Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.
•    Uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie.
•    Poznanie tradycji świątecznych
•    Kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i uczuć w różnych formach działalności stosując różne środki wyrazu.
•    Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8.
•    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8, 9.

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print