Godziny pracy:

 

7.00- 17.00

 

Nauczycielki:

Beata Małczak

Milena Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Październik

 

Tematy kompleksowe:

 


1.    W zdrowym ciele zdrowy duch.
2.    Jesienią w parku.
3.    Jesienią w lesie.
4.    Przygotowania do zimy.

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

•    Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
•    Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
•    Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
•    Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
•    Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
•    Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
•    Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
•    Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
•    Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
•    Rozwijanie ciekawości poznawczej.
•    Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
•    Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
•    Kształcenie umiejętności wokalnych.
•    Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
•    Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
•    Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
•    Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
•    Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
•    Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
•    Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
•    Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
•    Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
•    Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
•    Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

PIOSENKA  DO NAUKI:

 

Do przedszkola


Rano budzę się, jaki piękny to czas,
słońce wstało już, a więc pora wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.


 
Ref. Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.


Pani czeka już i koledzy już są,
siadam w kole – to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś –
tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.
 
Ref. Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.
 

 

WIERSZ DO NAUKI :

 


KOLOROWY BUKIET    B. Lewandowska

 

Do parku przyszły
z przedszkola dzieci.
Chcą zrobić z liści
barwny bukiecik.

Listki czerwone
jak malowane,
leżą pod klonem
i pod kasztanem.

Pod dębem leżą
brązowe liście.
Liście pod wierzbą
błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote
spadają z brzozy.
Jaś ma ochotę
w bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik
stanie na stole,
ozdobi dzieciom
całe przedszkole.

 

 

image_pdfimage_print