banner_ramowyrozkladdnia

7.00 – 8.30

– schodzenie się dzieci,
– zabawy w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci,
– wykonywanie zadań indywidualnych,
– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,  stymulująco – kompensującym i wychowawczym,
– praca z dzieckiem zdolnym,
– czynności porządkowo – gospodarcze,
– pomoc w przygotowaniu do zajęć,
– zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne,
– ćwiczenia poranne,

 

 

8.30 – 8.40

zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadanie,

 

 

8.40 – 9.00
śniadanie,

 

 

9.15 – 9.45
– zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
– zajęcia i zabawy edukacyjne,
– zajęcia umuzykalniające,

 

 

9.45 – 10.00
– zabawy ruchowe,
– zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane przez nauczyciela,
– zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

 

 

10.00 – 10.30
zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową,

dzieci młodsze: zabawy swobodne i zorganizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym,

 

 

10.30 – 11.45
– zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka,
– zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki obserwacje przyrodnicze w terenie,
– w terenie: prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze,

 

 

11.45 – 12.00
czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu,

 

 

12.00-12.30
obiad,

 

 

12.30 – 13.45
grupy młodsze: odpoczynek poobiedni,
grupy starsze: kwadrans na bajkę,

 

– ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
– zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
– zabawy w terenie,
– zabawy tematyczne,
– zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, twórcze myślenie, religia (grupa IV) – organizowane na życzenie rodziców,

 

 

13.45-14.15
czynności porządkowe, mycie rąk,

 

 

14.15-14.30
podwieczorek,

 

 

14.15 – 16.30
kontynuacja działalności edukacyjnej:
– zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
– ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
– praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
– zabawy ruchowe organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym
– zabawy dowolne według zainteresowań,
– omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,

 

 

16.30 – 17.00
rozchodzenie się dzieci.

 

image_pdfimage_print