Szanowni Rodzice !

 

 

Dyzur wakacyjny w naszym przedszkolu trwa od 1 lipca do 19 lipca 2024 roku.

(Turnus I )

 

Pełna opłata za dyżur w naszym przedszkolu wynosi: 15 dni x 17 zł = 255 zł. Jeżeli ilość dni jest inna zadeklarowana przez Państwa przy zapisie dziecka na dyżur wakacyjny : kwota do zapłaty : ilość dni x 17.00 zł.

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny, tj. od 10 maja do 23 maja 2024r. przelewem na podane konto bankowe.

 

Numer konta do wpłat za żywienie dzieci podczas dyżuru wakacyjnego:

 96 1030 1508 0000 0005 5064 1054 – w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka,  opłata za dyżur wakacyjny turnus I w P.315

 

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją na dyżur wakacyjny pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2

 

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zapisy na dyżur wakacyjny


Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00


Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

 •  dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
 •  dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.


Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00
Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru. 10 maja, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz
w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja
Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).


28 maja, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz
w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


Zapisy na wolne miejsca
29 maja, od godz. 14.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00
Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.


Od 6 czerwca do 11 czerwca
Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.


12 czerwca, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.


13 czerwca, od godz. 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.
Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.


Wakacyjne przerwy w działalności przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz umożliwiają nauczycielom oraz pracownikom placówki skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z zajęć w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.
Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

 

Turnus Terminy do zadeklarowania w systemie Okres
I Turnus

1

2

3

 1 lipca- 5 lipca

8 lipca – 12 lipca

15 lipca -19 lipca

II Turnus

1

2

3

22 lipca -26 lipca

29 lipca – 2 sierpnia

5 sierpnia – 9 sierpnia

III Turnus

1

2

3

 

12 sierpnia – 16 sierpnia

19 sierpnia- 23 sierpnia

26 sierpnia – 30 sierpnia

 


Rodzice mogą wybrać jeden lub więcej turnusów lub tylko poszczególne tygodnie

I. Zasady ogólne


1. Opieką wakacyjną obejmujemy wyłącznie dzieci, uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do:
a) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
b) przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
2. Zapisy na dyżur prowadzone są w elektronicznym systemie zapisów.
1 § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)
3. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, rodzice2 mogą wybrać nieograniczoną liczbę placówek przedszkolnych. II. Zapisy na dyżury w systemie elektronicznym
1. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które uczestniczy w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystaj z utworzonego przez siebie hasła do systemu rekrutacyjnego;
2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie bierze udziału w rekrutacji korzystaj z zakładki "Zarejestruj się"
3. Rejestrowanie zapisu dziecka w systemie elektronicznym:

 • uzupełniaj dane dziecka,
 •  wskaż:
 •  turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 •  przedszkola lub oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
 •  zapisz wniosek w systemie i podpisz profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym – przy tej formie podpisu nie musisz dostarczać wersji papierowej wniosku,
 •  pobierz i zapisz wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu złóż wniosek w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

4. Tradycyjna forma zapisu dziecka:

 

 •  pobierz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 •  wypełnij go odręcznie i po podpisaniu złóż w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
 •  informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu elektronicznego przedszkole lub szkoła. III. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
3. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę: 2 Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.

 •  wnioski dotyczące rodzeństw,
 •  miejsce przedszkola lub szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

4. Informację o zakwalifikowaniu dziecka znajdziesz w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której ubiegałeś się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom lub prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
5. Dziecko zostanie przyjęte jeśli:

 •  wniesiesz opłatę za żywienie (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest zakwalifikowane,

lub

 •  dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkoły i wystąpisz o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 •  dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.

6. Jeśli nie dokonasz opłaty lub nie dostarczysz zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
7. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem. Aby wziąć w niej udział, musisz złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
8. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne opublikujemy wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach i szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów – w celu zapisu dziecko musisz skontaktować się z dyżurująca placówką, która posiada wolne miejsca.

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print