Żabka – oczy ma jak okulary,

żabka – wciąż uważa na bociana.
Żabka – siedzi w stawie i rechocze.
żabka – lubi kumkać: rech – rechu – rech..
 

Godziny pracy :

 

7.30 – 16.30

Nauczycielki:

Ałła Pasek

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia programowe: Maj

 

TEMATYKA:

 

1.    Jak powstaje ksiażka?
2.    Na łące.
3.    Mama i tata.
4.    Moje zwierzątko.

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

 

•    Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
•    Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się. Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
•    Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
•    Usprawnianie narządów artykulacji.
•    Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
•    Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
•    Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
•    Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
•    Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt. Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
•    Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
•    Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
•    Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
•    Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.


 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

„Łąka” – sł. Ewa Stadtmuller, muz. Jerzy Ostrowski.

 

Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury.
Pada deszczyk prosto z nieba,
 tego nam tu było trzeba.

 

Rośnie trawa, ile zdoła
, kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudiły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.

 

Frunie motyl pod niebiosy,
żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie,
zmykaj żabko, bo cię złapie.

 

image_pdfimage_print