Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk- Trompka

Karolina Lisicka

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Październik

 

 TEMATYKA :

 

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch
2.    Jesienią w parku
3.    Jesienią w lesie
4.    Przygotowania do zimy.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
•    Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
•    Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
•    Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
•    Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
•    Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
•    Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
•    Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
•    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
•    Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.
•    Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
•    Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
•    Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
•    Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
•    Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
•    Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
•    Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami
•    Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.
 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

Jesienią w parku
Bożena Forma

 

Jarzębina i żołędzie
w parku pełno jest ich wszędzie.
Zbieraj wszystko do koszyka –
woła Paweł i Monika.
Wiatr powiewa, deszczyk pada,
a tu grad kasztanów spada.
Lecą liście i żołędzie,
śmiechy dzieci słychać wszędzie.
Będzie ludzik kasztanowy,
za nim piesek żołędziowy.
Z jarzębiny koraliki
dla laleczki Weroniki.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

Jesienne skarby
sł. Urszula Kamińska, muz. Anna Huszcza

 

Jedzie, jedzie Pani Jesień w dyni jak w karecie.
Szuru-buru złote liście rzuca już po świecie.
Bęc, bęc, bęc kasztany lecą, szyszki i żołędzie.
Jesień z wiatrem dokazuje, bałagani wszędzie!

 

Ref.: My jesienne skarby z chęcią pozbieramy:
I kasztany, i żołędzie, szyszki też.
Co z nich można zrobić, dobry pomysł mamy –
Będą ludki, konik, piesek, żółwik, jeż!

 

Pani Jesień jabłka, gruszki w sadzie rozsypała.
Pac i pac to spadła śliwka, która już dojrzała.
Kap, kap, kap tak deszczyk kapie, jak to na jesieni.
A za oknem jarzębina ciągle się czerwieni.

 

Ref.: My jesienne skarby z chęcią pozbieramy

 

image_pdfimage_print