MRÓWKI PRACUJĄ W POCIE CZOŁA,

BO NIEDŁUGO CZEKA SZKOŁA.

WIEDZY MAJĄ CAŁKIEM SPORO,

WIĘC ZE SOBĄ JĄ ZABIORĄ.

PISAĆ I CZYTAĆ JUŻ TROCHĘ POTRAFIĄ.

W SZKOLE NA PEWNO SOBIE PORADZĄ!

 

Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

 

Milena Szulc

Magda Michalczuk- nauczyciel współorganizujący

                  kształcenie specjalne

 

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Wrzesień

 

 TEMATYKA :

 

1.    W przedszkolu
2.    Moja miejscowość
3.    Ja, Ty i środowisko
4.    Dary jesieni

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
•    Poznanie topografii przedszkola.
•    Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
•    Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
•    Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
•    Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
•    Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
•    Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
•    Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
•    Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
•    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
•    Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
•    Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zadania do codziennej realizacji:
•    Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
•    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
•    Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
•    Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
•    Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.
•    „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

 

 

image_pdfimage_print