Godziny pracy:

7.30- 16.30

 

Nauczycielki:

Danuta Maksymiuk- Trompka

Karolina Lisicka

 

 

          

 

 

 

 

linia900

 

 

Założenia programowe: Styczeń

 

 TEMATYKA :

 

 

1.    Skok w Nowy Rok
2.    Wszędzie biało
3.    Babcia i Dziadek
4.    Zimowe zabawy

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

 

•    Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
•    Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
•    Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
•    Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
•    Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
•    Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
•    Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
•    Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
•    Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
•    Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
•    Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 

 

WIERSZ  DO NAUKI :

 

„ Zima „ sł. M. Czoik- Nowicka


Była wiosna, lato było
Ale szybko się skończyło
Była jesień kolorowa
Teraz przyszła zima sroga
Mróz na szybach coś maluje
Wiatr za oknem wciąż tańcuje
Śnieg już pada- wszędzie biało
Ależ będzie się szalało
Ulepimy dwa bałwany
Każdy będzie roześmiany
Bitwę na śnieżki stoczymy
– My się zimy nie boimy!!!

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 

Wszystkie dzieci dobrze wiedzą
sł. i muz. Joanna Bernat

 

Gdy zabawki porozrzucam,
moja mama złości się.
A gdy nie chcę ich pozbierać,
wtedy jest już bardzo źle.

 

Ale babcia mi pomoże
poukładać klocki w mig.
Za to wszystko, droga babciu,
chcę Ci podziękować dziś!

 

Ref.: Wszystkie dzieci dobrze wiedzą
i się bardzo szczycą tym,
że do babci i do dziadka
zawsze można iść jak w dym!

 

Bo dziadkowie oraz babcie,
choć uwierzyć trudno w to,
kochają swe wnuczęta
tak, jak mało kto!

 

Gdy zabawka się zepsuje,
tata mało czasu ma,
dziadek sam ją zreperuje,
naprawioną wnet mi da.

 

I zabierze mnie na spacer,
gdy jest ładny, ciepły dzień.
Za to wszystko, drogi dziadku,
dziś Ci podziękować chcę.

 

Ref.: Wszystkie dzieci dobrze wiedzą…

image_pdfimage_print