W grupie Biedronek gwar i śmiech od rana

Do wspólnej zabawy prosi nasza Pani.

Biedronki na nudę nie narzekają, z radością i troską sobie pomagają

Każda Biedronka, artystyczny talent ma : śpiewa, tańczy, rysuje.

Biedronki zawsze wszystkich pozdrawiają i cudownym uśmiechem świat obdarzają

 

 

Godziny pracy:

8.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

 

p.o Dyrektor Monika Góralczyk

Danuta Maksymiuk – Trompka

pomoc nauczyciela : Ewa Szaleńczyk

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: MAJ

 

 

     TEMATYKA:

 

 

1.    Jak powstaje książka ?
2.    Na łące
3.    Mama i Tata

 

 

 

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

•    Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
•    Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
•    Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
•    Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
•    Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
•    Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi.
•    Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
•    Poznanie mieszkańców łąki.
•    Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny.
•    Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
•    Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
•    Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
•    Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
•    Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
•    Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
•    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
•    Nauka piosenek i pląsów.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

image_pdfimage_print