Godziny pracy:

8.00 – 16.00

 

Nauczycielki:

dyr. Hanna Warmińska

Ałła Pasek

pomoc nauczyciela : Ewa Szaleńczyk

 

 

 

 

 

 

 

linia900

 

Założenia programowe: Luty

 

 

TEMATYKA:

 

1.    Wszystko jest muzyką.
2.    Pod ziemią, pod wodą.
3.    W kosmosie.
4.    Prehistoryczny świat.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

●    zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu, wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów;
●    zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, kształtowanie umiejętności pracy z tekstem;
●    zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi;
●    zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i noc, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie i budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą;
●    zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta, pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalanie umiejętności pracy w zespole;
●    utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia.

 

PIOSENKA  DO NAUKI :

 

„Przedszkolny koncert” sł. i muz. Katarzyna Kulikowska


Refren:
Dziś w przedszkolu koncert mamy i na instrumentach gramy.
Zapraszamy wszystkich w koło. Zaraz biędzie tu wesoło.

 

Deszczyk niewielki: dzyń, dzyń, dzyń.
Deszczu kropelki: dzyń, dzyń, dzyń.
Z nieba spadają: dzyń, dzyń, dzyń.
Cicho śpiewają: dzyń, dzyń, dzyn.


Refren:

 

image_pdfimage_print