28 lut

Rekrutacja 2017/2018

 

 

DRODZY RODZICE!

 

Rozpoczęliśmy nabór dzieci do naszego Przedszkola nr 315

przy ulicy Grzeszczyka 2, na rok szkolny 2017/2018

 

 

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach:

7:00 – 17:00

 
 

Zapraszamy na dni otwarte

 

9 marca 2017 r. – 16:00 – 17:00

 

13 marca 2017 r. – 10:00 – 11:00

 

16 marca 2017 r. – 16:00 – 17:00

 

20 marca 2017 r. – 10:00 – 11:00

 

23 marca 2017 r. – 10:00 – 11:00

 

27 marca 2017 r. – 10:00 – 11:00

 

30 marca 2017 r. – 16:00 – 17:00

 

 
 
Dla dzieci nowo przyjętych prowadzimy cykl zajęć adaptacyjnych.

 

Realizujemy podstawę programową, programy profilaktyczne i ekologiczne, prowadzimy roczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami służącymi dziecku i rodzinie. Zapewniamy wykształconą kadrę pedagogiczną, opiekę psychologiczną oraz bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych:

– język angielski,

– rytmikę,

– zajęcia plastyczno – techniczne,

– religię,

– terapię pedagogiczną,

– terapię logopedyczną,

– cykliczne spotkania ze sztuką – koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne,

– spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. policjantem, strażakiem, lekarzem.

 

Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele bądź profesjonalnie przygotowani instruktorzy.

 

W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę. Organizujemy szereg gier, zabaw oraz dajemy dzieciom czas na zabawę swobodną w ogrodzie i w sali. Każde dziecko jest najwspanialszym dzieckiem na świecie. W miłej, życzliwej i przyjaznej atmosferze dzieci pięknie rozwijają się i czynią duże postępy. Nasze dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych.

 

U nas dzieci płaczą, ale wtedy, kiedy pora iść do domu,

bo żal opuszczać przedszkole…

28 lut

Rekrutacja 2017/2018

 
 

Szanowni Rodzice!

 
 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
od 22 marca od 28 marca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

29 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 29 marca

godz. 13.00

do 10 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 29 marca, 

godz. 13.00

do 11 kwietnia, 

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.  Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

15 maja, 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 15 maja, 

godz. 13.00

do 19 maja, 

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 maja, 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 23 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 czerwca, 

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 20 czerwca, 

godz. 16.00

do 25 czerwca, 

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
od 20 czerwca 

do 26 czerwca, 

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.  Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 czerwca, 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 30 czerwca, 

godz. 13.00 

do 5 lipca, 

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
7 lipca,

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 7 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie