03 maj

Ważne !

 

Informacja dla rodziców

dotycząca  funkcjonowania przedszkola

 

 

W związku ze zniesieniem przez rząd, obostrzeń

w funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli,

informujemy, że ostateczną decyzję o otwarciu

placówek oświatowych podejmuje

organ prowadzący przedszkole.

 

O terminie otwarcia przedszkoli na terenie

m. st. Warszawy, poinformujemy Państwa niezwłocznie

po otrzymaniu takiej informacji,

poprzez stronę internetową przedszkola.

 

 

Poniżej podajemy linki zwierające stanowisko Urzędu Miasta

oraz list Prezydenta Warszawy do rodziców:

 

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zamkni-te-obki-przedszkola-o-rodki-kultury-i-sportu

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/bezpieczenstwo/22220-list-prezydenta-mst-warszawy-do-rodzicow-przedszkolakow

 

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie