28 sie

Apel do Rodziców !

 

SZANOWNI RODZICE !!!

 

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURAMI ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA, AKTUALNYMI WYTYCZNYMI GIS ORAZ WARSZAWSKIMI WYTYCZNYMI EDUKACYJNYMI – WSZYSTKIE TE DOKUMENTY ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE PRZEDSZKOLA- w zakładce: Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii ORAZ NA STRONIE BIURA EDUKACJI I KURATORIUM.

 

 

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ICH RODZIN ORAZ PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA, PROSIMY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZASAD I PROCEDUR. PRZEDSZKOLE POSTARA SIĘ ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE I SPOKOJNE WARUNKI POBYTU DZIECI W PLACÓWCE ORAZ DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH I LOKALOWYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS, MEN-U I MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

 

 

PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

– DO PRZEDSZKOLA MOŻE PRZYCHODZIĆ TYLKO DZIECKO ZDROWE, BEZ OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJĘ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH.

 

– DZIECKO PRZYPROWADZANE JEST DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANE PRZEZ OPIEKUNÓW BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJĘ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

 

– PRZEZ OBJAWY JAK WYŻEJ ROZUMIE SIĘ: PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ CIAŁA, BÓL GŁOWY I MIĘŚNI, BÓL GARDŁA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, UCZUCIE WYCZERPANIA, BRAK APETYTU, SMAKU I WĘCHU.

 

– KAŻDE DZIECKO OBOWIĄZKOWO PRZYNOSI CODZIENNIE CZYSTY, PODPISANY MARKEREM BIDON NA WODĘ.

 

– DZIECKO WPROWADZA DO PRZEDSZKOLA JEDEN OPIEKUN, ZAOPATRZONY W MASECZKĘ. PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA DZIECKO MA MIERZONĄ TEMPERATURĘ.

 

OPIEKUN DEZYNFEKUJE RĘCE W HOLU GŁÓWNYM.

 

– PRACOWNIK PRZEDSZKOLA CZUWA NAD ILOŚCIĄ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU – W SZATNIACH, W RAZIE POTRZEBY PROSI DZIECKO I OPIEKUNA O POCZEKANIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.

 

– OPIEKUNOWIE PRZEKAZUJĄ DZIECKO NAUCZYCIELOWI PRZED WEJŚCIEM DO SALI ZAJĘĆ I NIE PRZEBYWAJĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA.

 

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPÓŁPRACĘ

 

Dyrektor Przedszkola 315
Hanna Warmińska

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie