31 maj

Dyżur wakacyjny

 

Drodzy rodzice!

 

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy,

że potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

w przedszkolu Nr 315, jest wniesienie opłaty

za wyżywienie w czasie dyżuru,

w terminie 21 dni od dnia udostępnienia

listy zakwalifikowanych (tj. do dnia 16.06.2017).

 

Opłatę w wysokości

9,00 zł x 13 dni = 117,00 zł

należy wpłacić na rachunek bankowy: 

96 1030 1508 0000 0005 5064 1054

 

W treści przelewu należy wpisać:

„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym

– imię i nazwisko dziecka, Przedszkole Nr 315”.

 

Zwolnienia z opłat za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej, dostarczane są do przedszkola pierwszego dnia dyżuru. Wraz z kartą dziecka na dyżur prosimy dołączyć i złożyć, upoważnienie do odbioru dziecka (druk na stronie Pliki do pobrania). Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka, podczas dyżuru powinny posiadać ze sobą dowód osobisty i okazywać go na prośbę pracowników przedszkola. Podczas dyżuru wakacyjnego nie organizujemy zajęć dodatkowych.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 315

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie