07 mar

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

banner_rekrutacja20142015

 

Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne dzieci na rok szkolny 2014/2015:

 

1. 27 lutego 2014 r. – powołanie komisji rekrutacyjnej.

 

2. 12 marca – 7 kwietnia 2014 r. – weryfikacja i zatwierdzania wniosków i załączonych dokumentów.

 

3. 7 kwietnia 2014 r. – przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola zakończenie weryfikacji wniosków.

 

4. 7 – 9 kwietnia 2014 r. – komisja ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć (tzw. szeregowanie konfliktów).

 

5. 10 kwietnia 2014 r. – przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć.

 

6. 28 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

7. 9 maja 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

8. 9 maja – 6 czerwca 2014 r. – udział komisji w procedurze odwoławczej- sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka.

 

 

Pełna treść zarządzenia została umieszczona na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz do pobrania tutaj.

 

ikona_statut

Copyright 2014 - Przedszkole Nr 315 w Warszawie